پیام
زمان: 22 خرداد 1360 / 9 شعبان 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: لزوم کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمان
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للَّه و انا الیه راجعون
زلزله عظیم و مصیبت باری که در استان کرمان موجب خسارات بسیار جانی و مالی شده است، (1) موجب تأثر و تأسف هر شنونده و بیننده است. ما باید بدانیم که این حوادث ناگوار ابتلا و امتحانی است از طرف خداوند متعال برای مصیبت دیدگان در محل حوادث و برای مصیبت زدگان در سراسر کشور. برای مصیبت دیدگان، تا با مراتب صبر و تحمل در از دست دادن عزیزان ثابت کنند که در مقابل حوادث پابرجا بوده و ناتوان نیستند و به منطق قرآن کریم هرچه دارند و داریم از خداوند منان است و همگی امانتدارانی هستیم که دیر یا زود امانات الهی را به صاحبش بر می‌گردانیم. و برای مصیبت زدگان در سراسر کشور، آزمایش عظیمی است که در مصیبت برادران و خواهران عزیز تا چه اندازه خود را سهیم و شریک می‌دانیم و برای جبران این فاجعه بزرگ تا چه اندازه کوشش می‌نماییم.
با اتحادی که بین ملت عزیز و شریف ایران دیده می‌شود اطمینان داریم که در مقابل حوادث و مصیبتها پایدار و در کمک سریع به خواهران و برادران عزیز خود که همه چیز خود را از دست داده‌اند، بپا خواهند خاست و هرچه سریعتر دولت مردمی و متدین خود

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>