پیام
زمان: 27 خرداد 1360 / 14 شعبان 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثه زلزله گلباف کرمان
مخاطب: یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای یوتسه دنیال، رئیس جمهوری خلق مغولستان
تلگراف تسلیت و همدردی شما را در مورد فاجعه زلزله کرمان دریافت داشتم. از اظهار محبت شما متشکرم، و توفیق و سعادت همه ملل مستضعف و محروم جهان را از خدای تعالی مسئلت دارم.
27 خرداد ماه 1360
روح الله الموسوی الخمینی