اسلامی عطا فرماید و تعجیل در ظهور بقیة الله - روحی فداه - نماید.
درود و سلام بر شهدا و خانواده محترم و شریف و مقاوم آنها. سلام بر معلولین عزیز و مقاوم اسلامی. والسلام علی من اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی