دارند قیام به ضد ملت می‌کنند. این هیاهوی چند روز پیش از این، دو روز پیش از این، و آن شرارتها، برای جلوگیری از امریکا بود؟! این مردمی که شهید شدند امریکایی بودند؟! این خرمنهایی که شما آتش می‌زنید خرمنهای امریکاست؟! این کارخانه‌هایی که شما به تعطیلی می‌کشید کارخانه‌های امریکایی است؟! این کشاورزان را که دعوت به کمکاری و بیکاری، [می‌کنید] یا اینکه اگر حاصل عمرشان را جمع کردند شما با یک کبریت آتش می‌زنید، اینها مردم امریکا هستند؟! شما طرفدار خلق هستید؟! طرفدار خلق ایران هستید؟! طرفدار ملت خودتان هستید؟! شما آقایان که از اینها تأیید می‌کنید طرفداری از اسلام می‌کنید؟! طرفداری از کشور اسلامی می‌کنید؟! کارهای اینها را اسلامی می‌دانید؟! شما کارهای حکومت اسلامی ما را اسلامی نمی‌دانید، و کارهای این گروهکها را که در میدانها و در خیابانها با سلاح به جنگ مردم برخاسته‌اند اسلامی میدانید؟! نباید یک دفعه هم تفکر کنید؟! تفکّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبعِینَ سَنَة (1) اگر شما هفتاد سال هم عبادت کردید، بنشینید یک ساعت هم تفکر کنید؛ فکر کنید که دارید چه می‌کنید، فکر کنید که برای خودتان دارید چه غائله‌ای بپا می‌کنید. آن صحبتهایی که شما فرستادید و در مجلس کردند این برای خدا بود؟! این تهمتها برای خدا بود؟! این کارهایی که شما می‌کنید، مع الأسف شمایی که طبقه مسلم و اسلامی هستید، این کارها برای کشور شماست؟ برای اسلام است؟ دین شما را وادار کرده است که بر خلاف یک دولتی که این همه گرفتاری دارد عمل بکنید و چوب لای چرخ یک دولتی که دارد برای این ملت شب و روز زحمت می‌کشد بگذارید؟! این برای اسلام است؟ یا برای ملت اسلامی است؟! به نفع کشور است؟!
چمران در این دنیا شرف را بیمه کرد
باید من متأسف باشم از این مسائل که گرفتارش هستیم. من نمی‌خواهم که شماها هم‌