می‌کردند و امروز هم اسلام امانتی است در دست همه ما که باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم و حفظ کنیم کیان اسلام را. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما عزیزان را مصمم‌تر و اراده شما را قویتر و مشتهای شما را فشرده‌تر و صفهای شما را فشرده‌تر کند که گرگهایی در کمین هستند و همه دنبال این هستند که این کشور را برگردانند به حال سابق، آنها را مأیوس کنید.
ملت، پشتیبان نیروهای مسلح
شما امروز می‌دانید که ملت شریف ما پشتیبان شما عزیزانند. همانطوری که شما کوشش می‌کنید در راه اسلام و فداکاری می‌کنید در راه کشور اسلامی خودتان، همه ملت هم در پشت جبهه با شما همکار هستند و همفکر هستند و پشتیبان شما هستند و ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح وقتی که پشتوانه‌شان یک ملت شد، این آسیب پذیر نخواهد بود. و ان شاء الله، شما با عزم راسخ خودتان با اراده مصمم خودتان در جبهه‌ها به پیش بروید و دست جنایتکارانی که از امریکا دستور می‌گیرند از کشور خودتان کوتاه کنید و افرادی که در بین این ملت هستند و یک اقلیتهای بسیار ناچیزی هستند با اراده شما و با عزم شما و با فعالیتهای شما آنها هم به اشخاصی که از این عالم به جهنم رفتند ملحق بشوند.
خداوند همه شما را سلامت و قدرت و عزت و شوکت بدهد و دشمنان اسلام را ان شاء الله، از صفحه روزگار بردارد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته