می‌آید که ایشان همین امروز معرفی بشوند و اگر آقایان نظری دارند، نظرشان را بگویند و یک فرد دیگری، اگر بنظر آقایان، یا اکثریت آقایان است، بگویند و به آن اکثریت عمل بشود.
مسئولیت خطیر امر قضاوت
علی ایّ حال، مسئله قضاوت آن طوری که می‌دانید مسئله مهمی است. انسان باید بداند که سر و کارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نوامیس مردم است و می‌دانید که اگر یک خطایی در حکم - خدای نخواسته - واقع بشود آنهایی که با این نهضت مخالف‌اند آن را بزرگش می‌کنند و هر جا میرسند، می‌گویند. چنانکه دیدید که در این مدت آنهایی که برای ایران یک آشی پخته بودند، شروع کردند و خداوند خواست که کشف بشود. من عرضم به آقایان قضاتِ همه جا هست که توجه به بزرگی این سمت و اینکه بسیار در اسلام مهم است بکنند و توجه داشته باشند این امر را و مراعات بکنند و مسائل را مطابق احتیاط عمل بکنند و حتی الامکان بتوانند [بین‌] طرفین مصالحه [برقرار] کنند.
در هر صورت، مسئله مهم است و هر قدر که کار، کار پر اهمیتی است، مسئولیتش هم زیاد است. باید توجه بکنید که ان شاء الله، این بار را بخوبی و به‌طور سلامت به محلش و به موطنش برسانید.
من از خدای تبارک وتعالی توفیق همه شما را خواستارم. مملکت مال خودتان است دیگر، دیگران الآن در او نیستند، مستشارانی ما نداریم دیگر. خودمان می‌خواهیم کار خودمان را اداره کنیم، وقتی خودمان می‌خواهیم اداره کنیم، باید خیلی دقت کنیم که خوب اداره کنیم؛ یعنی، هرکس در هر مقامی که هست اگر همان مقام را خوب اداره بکند، یک مملکت بعد از چند، همه شئونش خوب کار می‌کند. من توفیق همه را از خداوند خواستارم.