سخنرانی
زمان: 16 بهمن 1359 / 29 ربیع الاول 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهمیت امر تبلیغات و بیان شیوه تبلیغات غرب بر علیه ما - دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تبلیغات سوء
حضار: اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی، سلامتی، محمد (وزیر کشاورزی) - قائم مقام، معاونان وزارتخانه و مدیران کل کشاورزی سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم اهتمام به امر تبلیغات
مسئله تبلیغات یک امر مهمی است که می‌شود گفت که در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است می‌توان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است. ومع الأسف ما در این دوره کوتاه نتوانستیم به این امر، درست قیام کنیم. البته مشکلاتی که از اول در داخل کشور داشتیم و مشکلاتی که از خارج برای ما پیش آوردند، مانع شد؛ و یک مقدار هم اهمالهایی در این امر شد. دیگران مشغول تبلیغ شدند - چه قدرتهای بزرگ و چه وابستگان به آنها - تبلیغات بر ضد ما کردند، و تا آن مقدار که می‌توانستند و می‌خواستند این جمهوری اسلامی را بر غیر آن جهتی که دارد معرفی کردند.
من یک مطلبی را عرض کنم که ببینید وضع تبلیغات حتی در زمانهای سابق هم چه بوده. یک نفر از یک شاعری - به طوری که نقل می‌شود - پرسیده که اشعر شُعرا (1) کیست؟ گفته بود که بیایید تا من به شما نشان بدهم اشعر شُعرا را. برده بودش در خانه خودشان، و دیده بود آن مرد، که یک آدم بسیار کثیفی نشسته و پستان یک بُزی را در دهان گرفته و از او شیر می‌خورد. آن شخص که این را آورده بود گفته بود که این پدر من است. اشعر شُعرا، [فرزند] این پدری است که از شدت بُخل، شیر را نمی‌دوشد که مباد