فضایی آزاد و بسیار امور دیگر که در این مختصر مجال شمردنش نیست. و در مقابل اینهمه کارهای مثبت، تلخیها و نابسامانیهایی از قبیل قیام مسلحانه احزاب وابسته به قدرتهای شیطانی، قتل و غارت خواهران و برادران مسلمان کُرد و ترک و بلوچ، بی نظمی و خودسریها و افسار گسیختگیها که توسط خائنان و مزدورانی که در تمام قشرها و ارگانها نفوذ نموده‌اند و متأسفانه گاهی به دست جوانانی که از حکومت اسلامی بی‌اطلاع می‌باشند و عمل خلاف خود را اسلامی گمان کرده‌اند، و از همه بالاتر جنگ تحمیلی و هجوم سبعانه رژیم جنایتکار بعث عراق و قتل و غارت بیگناهان مرزنشین و آواره شدن صدها هزار از خواهران و برادران عزیز و امور دیگری که پیامدهای غیر قابل احتراز تمامی انقلابات می‌باشد که به خواست خداوند متعال نسبت به سایر انقلابها حتی در کشورهای اسلامی بسیار ناچیز است، گرچه کج فهمان و یا بدخواهان آنها را بزرگ جلوه داده و در شکست اسلام دانسته یا ندانسته کوشش می‌نمایند.
اکنون که بحمدالله تعالی انقلاب بزرگ اسلامی در آستانه سال سوم است و به رغم بدخواهان و گروهکهای فاسد مفسد و مزدور شرق و غرب که امید شکست انقلاب را در کمتر از شش ماه داشتند و چشم به راه سردی و سستی ملت و پشت نمودن آنان به انقلاب و باز شدن راه برای وابستگان به رژیم ستمکار سابق و در نتیجه برای امریکای جنایتکار و دیگر چپاولگران که با حیله‌های شیطانی در کمین نشسته‌اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، ملت معظم باید در حال افزایش انسجام و وحدت کلمه باشد. ملت آگاه ایران امروز شاهد آن همکاریهای عظیم انسانی - اسلامی در سرتاسر کشور است و نیز شاهد ایثار مال و جان و عزیزان خود برای پیروزی و راندن کفار بعثی از میهن عزیز خویش است و قلمهای زهرآگین دشمنان آگاه بدخواه و دوستان بی‌توجه، تأثیری در روحیه توده‌های میلیونی عظیم الشأن ایران و مسلمانان جهان ننموده است. لازم است تذکراتی داده شود:
1- تذکر متواضعانه‌ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از روحانیون معظم و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه‌های گروهی. عزیزان من! شما می‌دانید