پیام تشکر به رزمندگان اسلام به جهت تصرف ارتفاعات «الله اکبر»
 •   پیام
  زمان: 31 اردیبهشت 1360 / 16 رجب 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تبریک پیروزی رزمندگان اسلام
  مخاطب: رزمندگان اسلام (ابلاغ پیام به وسیله رئیس جمهور وقت)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای رئیس جمهور
  مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «الله اکبر» و به اسارت گرفتن شمار کثیری از دشمنان اسلام را به نیروهای مسلح و فرماندهان محترم آنان که با هماهنگی و انسجام پیروزمندانه بر قوای شیطانی غلبه کردند ابلاغ نمایید. مطمئن باشید و باشند که با حفظ وحدت و هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزی نهایی از آن نیروهای اسلامی است. خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>