سخنرانی در جمع کارکنان مجله پویندگان راه زینب (استواری در راه هدف)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 18 بهمن 1359 / 1 ربیع الثانی 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: استواری در راه هدف - جلوگیری از نفوذ انحرافات
  حضار: سردبیر و هیأت تحریریه مجلّه پویندگان راه زینب (اطلاعات بانوان)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  استواری و پایداری در راه مقصد
  هر کاری را که انسان شروع می‌کند نمی‌شود که در همان روزهای اول هرچه را که می‌خواهد انجام بگیرد. اینکه شما می‌گویید که کاری نکرده‌ایم، همین که در صدد هستید که کار خوب انجام بدهید، این بزرگترین کاری است که انجام گرفته است. انسان، اول که می‌خواهد یک مقصدی را، مقصد بزرگی را شروع کند تصمیم گرفتن برای او شاید از مشکلترین کارهایی است که انسان مبتلا به آن است. یک کار بسیار بزرگی که ارشاد یک ملت است، و بیشتر ارشاد نصف یک ملت است که بانوان باشند، این کار مشکلات زیاد دارد. تصمیم به این کار، خودش یک کار مهمی است شما تصمیم بعد گرفتید، بعد از تصمیم، هیچ به خودتان تزلزل و سستی راه ندهید. برای اینکه چنانچه انسان تصمیمی به یک امری گرفت ولی متزلزل باشد در اینکه آیا می‌تواند این کار را تا آنجا که می‌خواهد و آرزو دارد عمل کند، تصمیم گیری با این تزلزل نمی‌تواند کار را درست انجام بدهد.
  باید همان‌طور که شما تصمیم گرفتید، جازم باشید [و] امیدوار باشید که این عمل را می‌توانید انجام بدهید؛ اگر بخواهید، می‌توانید انجام بدهید. شما دیدید که کارهای بزرگی که در ظرف این دو سال در این کشور انجام گرفته است و تحول بزرگی که پیدا شده است بعد از قرنها ستمکاری، این کار در عین حالی که بسیار بزرگ بود، و شاید بسیاری از این متفکرین و روشنفکرها احتمال اینکه بشود این کار انجام بگیرد نمی‌دادند، مع ذلک، چون ملت تصمیم گرفت و در تصمیمش جازم بود، متزلزل نبود،
 • این کار انجام گرفت. حالا هم ان شاء الله باز مصمّم باشد ملت و جازم باشد به اینکه به پیروزی نهایی می‌رسد؛ همین تصمیم و جازمیت او را به پیروزی خواهد رساند.
  جلوگیری از نفوذ اشخاص منحرف
  شما بانوان هم که مشغول یک عمل اسلامی - انسانی شدید، جازم باشید به اینکه چون برای خدا دارید این کار را ادامه می‌دهید موفق خواهید شد. هر اندازه‌ای که می‌توانید کوشش کنید که اولاً افرادی که انحراف دارند از این مسیر و انحراف دارند از جمهوری اسلامی خودش را جا نزنند. آن افراد اینطور نیست که بیایند بگویند ما انحراف داریم و آمدیم با شما کار کنیم. اینها از خود شما شاید بیشتر نمایش بدهند که نه. ما هم همین کار را می‌خواهیم انجام بدهیم ما هم در راه اسلام هستیم.
  باید شما اشخاصی که همکار می‌خواهید قرار بدهید برای خودتان، شناخته باشید از سابق که اینها وضعشان، وضع خانوادگیشان، مسیرشان در دانشگاه اگر بودند، چه طوری بودند؛ در سایر نقاط اگر چنانکه کار کرده‌اند، چه جور کار کرده‌اند؛ اینها را همه در نظر بگیرید، و افراد را برای کمک و دخالت در این امر بزرگ انتخاب کنید. و بعد راجع به طرز عمل شما، باید بنابر این بگذارید که هیچ اعتنا به انتقاداتی که ممکن است حتی به این اسمی که شما انتخاب کردید منحرفین بکنند، هیچ اعتنایی به این مسائل نکنید. همان راهی که دارید همان راه را بروید.
  لزوم بررسی مطالب و مقالات مطبوعات
  مقالاتی که نوشته می‌شود از اشخاصی که برای شما - ممکن است خارج از خود شما باشد - مقاله می‌فرستند، این مقالات را با دقت در یک شورایی که خودتان تأسیس می‌کنید مطالعه کنید. ممکن است یک وقت یک مقاله‌ای ابتدایش خیلی هم دلچسب باشد و برای شما خوب باشد، لکن در خلالش یک وقت مسائلی طرح بشود که بر خلاف مسیر خود شماست. مقالات هم باید به‌طور دقت، یک نفر نه، یک شورایی باشد یک جمعیتی باشد که این مقالات را درست تحت نظر بگیرد. و بعد از اینکه دیدید در همین‌
 • راه است و همین مسیر است، آن وقت در مجله آن مقاله را منعکس کنید. همین‌طور راجع به عکسهایی اگر آن هست. من درست الآن نمی‌توانم بگویم این را. اگر عکسهایی در آن هست، اگر چیزهایی مثلاً درش هست، باز توجه کنید که یک وقت قالب نزنند به شما یک عکسهایی که نباید در مجله شما باشد. و ادامه بدهید همین کار را و دامنه‌اش را توسعه بدهید. و اشخاصی اگر در اداره شما هستند که مخالف این موازین هستند، یا باید کنار گذاشته بشوند؛ و لا اقل حالا شما به آنها کاری نداشته باشید و مسیر خودتان را بروید و آنها را دخالت ندهید در امر خودتان. من دعا می‌کنم که خداوند شما را توفیق بدهد موفق بشوید به این خدمت بزرگ که ما مدتهای طولانی گرفتارش بودیم. و در این کشور ما این‌جور افراد هستند. توجه دارید که در زمان آن پدر و پسر خصوصاً به سر بانوان ما چه آمد. و به سر آن قشر بزرگی که باید خدمت به اسلام و مسلمین بکنند چه‌طور آنها مَلْعَبه کردند و عروسک درست کردند. باید خیلی توجه به این مسائل بکنید. و احتراز کنید [از] امثال آنهایی که در سابق برای آنها خوش رقصی می‌کردند. در بین شما یک وقت نباشند. خداوند ان شاء الله به شما توفیق بدهد، و به کار خیر خودتان ادامه بدهید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>