پیام تشکر از آقای یوتسه دنیال (تسلیت زلزله کرمان)
 •   پیام
  زمان: 27 خرداد 1360 / 14 شعبان 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثه زلزله گلباف کرمان
  مخاطب: یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای یوتسه دنیال، رئیس جمهوری خلق مغولستان
  تلگراف تسلیت و همدردی شما را در مورد فاجعه زلزله کرمان دریافت داشتم. از اظهار محبت شما متشکرم، و توفیق و سعادت همه ملل مستضعف و محروم جهان را از خدای تعالی مسئلت دارم.
  27 خرداد ماه 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>