می‌گذرد، این دختر بیچاره را نگذارند که در دام اینها بیفتد، این پسر بیچاره را نگذارند که در دام اینها بیفتد، خودشان آنها را نصیحت کنند و اگر نصیحت پذیر نیستند معرفی کنند. یک تکلیف شرعی است، کسی که می‌خواهد یک مسلمان را بکشد شما باید قبل از اینکه او بکشد معرفی‌اش کنید و اگر نکنید شما شریکید در این جرم. اگر این مطلبی که من عرض می‌کنم و این یک تکلیف شرعی الهی است که خود مردم سرتاسر کشور، خود مردم که در هر جا هستند نظر کنند ببینند در این همسایگی با آن همسایه، آن همسایه چه می‌گذرد، کی رفت و آمد می‌کند، رفت و آمدهای مشکوک است، رفت و آمدهای عادی است؟ رفت و آمدهای مشکوک را نظر بگیرند و بعد اطلاع بدهند. اگر یک مدت کوتاهی این کار بشود این عده کمی که مشغول این فساد هستند [شناسایی می‌شوند].
حالا شما خیال نکنید که پنجاه هزار نفر مشغول هستند، بیست نفر آدم می‌توانند پنجاه جای تهران را منفجر کنند، بیست نفر آدم می‌توانند، پنجاه نفر می‌توانند چند تا شهر را منفجر کنند. این یک چیزی نیست، یک قدرتی نیست، یک دزدکاری است که برای هر کسی امکان دارد. در هر صورت اگر مردم به این تکلیف شرعی که برای حفظ دماء مسلمین است، برای حفظ جان بندگان خداست، این مطلب را عملی کنند و خودشان نظارت کنند ببینند این منزل در آن چه می‌گذرد، در آن منزل چه می‌گذرد، در آن منزل چه می‌گذرد، رفت و آمدها چه جوری هستند، وقتی که شناسایی کردند اگر دیدند که یک رفت و آمدهای مشکوکی است، یک اشخاص مشکوکی در آنجا هستند، یک توطئه‌هایی در اینجا می‌گذرد، فوراً اطلاع بدهند به این کمیته‌ها، به پاسدارها، به کسان دیگر و به کلانتریها اطلاع بدهند. اگر یک مدت کوتاهی این کارها انجام بگیرد تمام می‌شود. اینها چیز مهمی نیست، این اصلش اگر شما کشتاری که در زمانهای سابق واقع شده، در یک انقلاب جزئی ملاحظه کنید، می‌بینید که مسئله ما یک مسئله ضعیفی است و این هم عمده‌اش این است که مردم خودشان در صحنه هستند.
ضرورت همکاری مردم با دولت در رفع مشکلات
ویژگی مهم این انقلاب این است که مردم خودشان انقلاب کردند. یک کسی نیامده‌