و آن طوری که اخیراً این اشخاص از خارج آمده بودند، گفتند بی‌سابقه است، لکن مع ذلک، دنبال کنید، بروید ببینید و همان طوری که تا حالا کردید، انجام بدهید وظیفه را. یک وظایفی است که وظایف انسانی است، همه برادر شما هستند، خواهر شما هستند، فردا زمستان می‌آید، اینها باید اداره بشوند، باید ساخته بشود برایشان کارها و این دولت تنها نمی‌تواند. همه ما باید در این امر شرکت کنیم. و همین‌طور همه گرفتاریهایی که هست، گرفتاری هرچه هست، چه گرفتاریهایی که زلزله و امثال اینهاست، سیل است و - نمی‌دانم - چه هست و چه گرفتاریهایی که برای ما پیش می‌آورند، خود شما مملکتتان را باید حفظ کنید و خود شما باید - عرض می‌کنم که - همراهی کنید تا کارها اصلاح بشود و اصلاح هم می‌شود.
هیچ وقت اصلاً کلمه یأس را در ذهنتان وارد نکنید که این از جنود شیطان است. یأس از جنود شیطان است؛ یعنی، شیطان القا می‌کند در شما. این شیاطینی هم که همان تابع شیطانهای بزرگتر هستند، همینها می‌خواهند با این کارها یأس ایجاد کنند. در صورتی که مسلمانی که برای اسلام می‌خواهد کار بکند چرا مأیوس باشد. الآن وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام - صلّی الله علیه و آله و سلم - همه چیزش بهتر است، آن وقت حتی نداشتند که بخورند. آن کسی که می‌خواهد جنگ کند یک خرما را می‌دادند به او، می‌گذاشت تو دهانش و باز درمی‌آورد و به دیگری می‌داد (1) و ... این طوری اسلام را رساندند. آقا، اسلامی که این طوری به ما رسیده، از صدر اسلام این‌طور اینها جانفشانی کردند و اسلام را رساندند به ما، خوب ما هم باید بکنیم این کارها را. الحمدللَّه حالا، آن حرفها نیست در کار، ارزاق فراوان، گران است البته، گرانی هست و شما متوقع این خوب باید باشید که قحطی بشود. بحمدالله خدای تبارک و تعالی منت به ما گذاشته است و قحطی نیست در کار، فراوان، البته گران است. برای مستمندان و فقرا مشکل است و باید دیگران به آنها کمک کنند و من امیدوارم که بزودی همه مشکلات رفع بشود. و اتکال به‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>