سخنرانی
زمان: ظهر 2 شهریور 1360 / 23 شوال 1401
مکان: تهران، حسینیّه جماران
موضوع: ظلم قدرتها و مظلومیت ملت ایران - اتهامات واهی به نظام اسلامی
حضار: موحدی کرمانی (نماینده امام در شهربانی) و پرسنل شهربانی، اعضای انجمنهای اسلامی، دانشجویان خارج از کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
پیروزیهای بزرگ به همراه مظلومیت
از قرار مذکور از برادرهای خارج از کشور هم، از پاکستان و اندونزی و بعضی جاهای دیگر هم اینجا تشریف دارند. و امیدوارم که این سفری را که آنها کرده‌اند به‌طور شایسته، در مسائل ایران و گرفتاریهای ایران توجه کنند و کشورهای خودشان را مطلع کنند.
ما در این انقلاب، پیروزیهای فوق تصور داشتیم و مظلومیتهایی زیاد. بزرگتر پیروزی، تحّول یک رژیم 2500 ساله مستکبر و ستمگر به یک رژیم اسلامی [بود] که در راه اسلام می‌خواهد قدم بردارد و ان شاء الله، بر می‌دارد. و برای خاطر همین پیروزی عظیم که به دست ملت و برادرهای ارتشی و ژاندارمری و پاسبانهای شهربانی که همه متصل شده‌اند به ملت و این پیروزی را به دست آوردند، برای خاطر همین پیروزی که دنبالش قطع ایادی ستمکاران دنیا از ایران [بود] و امید آنکه از جهان باشد، ما مورد ظلم زیاد واقع شدیم؛ ظلم از طرف ابر قدرتها که منافع خودشان را از دست داده‌اند در ایران و از دست رفته؛ احتمال می‌دهند در سایر کشورهای اسلامی و کشورهای مستضعف - هست - از آنها خیلی بعید نبود؛ برای اینکه آنها از اسلام سیلی خورده‌اند و این سیلی را نمی‌توانند تحمل کنند. از این جهت، به مخالفت با ما برخاسته‌اند و به مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی که تمام مقصدش این است که احکام اسلام [را] در این کشور پیاده‌