سخنرانی
زمان: 10 شهریور 1360 / 2 ذی القعده 1401
مکان: تهران، حسینیّه جماران
موضوع: انسجام ملت‌های مستضعف در مقابل قدرتها - رشد آگاهی ملت در مقابل توطئه‌ها
مناسبت: شهادت محمدعلی رجایی (رئیس جمهور) و محمدجواد باهنر (نخست وزیر)
حضار: اقشار مختلف مردم، مسلمانان سازمان امامیه پاکستان
بسم الله الرحمن الرحیم
انسجام مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل قدرتها
من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام برای اسلام می‌خواهند پیش بیاورند هشدار می‌دهم که باید هرچه این قضایا و این خرابکاریها حجمش زیاد می‌شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از ممالک مستضعف بهره‌برداری می‌کردند و می‌کنند احساس خطر کرده‌اند و چون که ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همه اقطار عالم - که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا آمده‌اند - تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطه بُروز مخالفت با همه ابرقدرتها - خدای نخواسته - آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همه برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم و در آن عالم مفید و تنها پایگاه می‌دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در سطح تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته‌اند که این نقطه‌ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی، این‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>