پیام
زمان: 17 شهریور 1360 / 9 ذی القعده 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: تجلیل از حماسه 17 شهریور و مقاومت ملت در مقابل توطئه‌ها
مناسبت: سومین سالگرد یوم الله 17 شهریور
مخاطب: ملت ایران (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است و از ایام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است، در خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود.
ملت شجاع و رزمنده ایران در آن روز و روزهای اختناق و جنایت به دست دژخیمان شاه مطرود، نشان داد که تا رسیدن به هدفهای انسانی - اسلامی خود چون سدی آهنین ایستاده و از قتل عامها و کشتارهای وحشیانه دسته جمعی هراس به خود راه نداده و راه خود را شجاعانه ادامه می‌دهد. از هفدهم شهریور تا امروز سالروز افتخارآمیز آن، هرگز سستی و فتوری در اراده آهنین ملت انقلابی ایران حاصل نشده، بلکه هر واقعه و فاجعه‌ای او را مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کند.
هفده شهریور باید درسی باشد برای کوردلانی که گمان کرده‌اند با به شهادت رساندن چند نفر از سران متعهد کشور، می‌توانند سد عظیم مسلمانان نیرومند و شجاع را بشکنند.
ملتی را که پانزدهم خرداد و هفدهم شهریور و ایام دیگر را پشت سر نهاده است و چون سیلی خروشان موانع را هرچه بزرگ باشد از سر راه خود برداشته و درهم پیچیده است، نمی‌شود با کارهای بزدلانه که جز از شکست خورده‌ها و مأیوسها و مطرودها صادر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>