سخنرانی
زمان: صبح 17 شهریور 1360 / 9 ذی القعده 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب
حضار: خامنه‌ای، سید علی (دبیر کل حزب جمهوری اسلامی) و اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب
من گاهی فکر می‌کنم که از اولی که این نهضت شروع شد، که باید گفت مبدأش 15 خرداد بود؛ تا حالا هر قصه‌ای که واقع شده است و هر چیزی که ما از دست دادیم، آیا ما در ازایش دریافتی کرده‌ایم یا نه؟ مثلاً، آن وقتی که قبل از 15 خرداد که خوب، یک اجتماع کوچکی برای مخالفت با آن چیزهایی که آن وقت واقع شده بود [تشکیل‌] شد، آن وقت، چنانچه شاه مخلوع به ما یک روی خوشی نشان می‌داد، این انقلاب حاصل نمی‌شد. اگر قبول می‌کرد، ما مسائل خیلی بزرگی آن وقت نداشتیم.
اگر آن وقت قبول می‌کرد آنها را، خوب، قهراً سست می‌شدند آنهایی که [مخالف‌] بودند و نمی‌رسید به این مسئله. آن سختیهایی که آنها کردند که حالا من بخواهم یکی یکی آنها را بگویم یادم هم نیست، طولانی هم هست، در ازای آن فشارها و آن گاهی فحاشیهایی که می‌آمدند، بخصوص پیش آقایان، می‌کردند! البته من راهشان ندادم اما یک وقت آمدند. گمان هم می‌کنم آن وقتی بود که مرحوم آقای حکیم (1) یک تلگرافی کرده بود و آنها می‌خواستند جلو بگیرند از جواب - گمانم این بود شاید قبل هم بود - آمدند [گفتند] که می‌خواهند چند نفری هستند، بیایند از طرف دستگاه شما را