ایشان اسباب این شد که یک بهره بزرگی ما برداشتیم و آن اینکه ثابت شد که آن انحراف بوده است، آن کار آنها انحرافی بوده است. و همین‌طور هر قصه‌ای که اینها خواستند از آن بهره برداری کنند، ما بهره برداری کردیم.
و البته خیلی خسارت به ما وارد شد، لکن خسارت در مقابل اسلام؛ یعنی، ما مقصد داشتیم، هدف داشتیم و هدف ما یک هدف الهی بود و روحی بود. افرادی را که از دست می‌دادیم البته مهم بودند، لکن در راه هدف. اگر بهره برداری برای هدف بود، ارزش داشت و ما بهره برداری کردیم برای هدف. اگر این مسائل واقع نشده بود، شما، حزب شما هم می‌دانید چه جوری بود وضعش بین مردم؟ بین مردم شماها را یک صورت کریهی، حزب حاکم ...! الآن هم دارند در خارج هی حزب حاکم، حزب حاکم می‌گویند و شماها را که در رأس حزب هستید، یک صورت مشوهی آن وقت نشان می‌دادند که شاید مردم غیر آگاه، همه شاید قبول می‌کردند که مسئله این است و اینها هستند که دارند انحصار طلبی [می‌کنند]، اینها هستند که دارند همه چیز را برای خودشان چه می‌کنند، اینها هستند که دارند اسلام را چه می‌کنند.
از این مسائل هی پیش می‌آوردند، لکن هر ضرری که به ما وارد شد یک نفعی هم پهلویش بود بزرگتر؛ یعنی، ما عمده نظرمان این بود که برای اسلام نتیجه بگیریم. ما می‌خواستیم بهره برداری برای اسلام بکنیم. پانزده هزار جمعیت در 15 خرداد از دست مسلمانان - آنطوری که می‌گفتند - رفت و این نیروی بزرگی بود [برای‌] اسلام، لکن در ازای آن، یک ظلم 2500 ساله و ستم 2500 ساله مبدأ این خرابی و برطرف شدن او داشت. یا 17 شهریور، که امروز است، خوب آن صدمه‌ای وارد شد به ایران و اشخاص شاید خیال می‌کردند دیگر مسئله تمام شد، لکن بهره‌ای که اسلام از این برداشت، همان بهره‌هایی بود که در صدر اسلام از کشتن سیدالشهدا - سلام الله علیه - برداشته می‌شد ..
آنهایی که توجه به مسائل معنوی ندارند، در آن وقت اگر - مثلاً - کسانی بودند، می‌گفتند که سیدالشهدا آمد اینجا و همین چرا آمد؟ خوب، «چرا» آن وقت می‌گفتند، مقدسهایی که آن وقت آنجا بودند، اینها «چرا» را می‌گفتند که خوب چرا رفت؟ چرا