پیام
زمان: 19 شهریور 1360 / 11 ذی القعده 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر
مخاطب: خولیو سزار تووپی آیالا (رئیس جمهور کلمبیا)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای خولیو سزار تووپی آیالا، رئیس جمهور کلمبیا
پیام تسلیت شما را در مورد شهادت رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر عزیز جمهوری اسلامی ایران دریافت داشتم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. و امیدوارم این حوادث ناگوار فریاد مظلومیت ما را به گوش جهانیان برساند، و دشمنان خونخوار ما را که در رأس آنها امریکای جهانخوار قرار دارد، و از هر گونه جنایت و تهمتی حتی خرید اسلحه از اسرائیل غاصب نسبت به ما دریغ ندارند بهتر معرفی کند. از خدای تعالی نابودی استعمارگران و پیروزی مستضعفان را مسئلت دارم.
11 ذی قعده 1401
روح الله الموسوی الخمینی