حکم
زمان: 24 شهریور 1360 / 16 ذی القعده 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: عفو زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[** بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله
به پیوست صورت اسامی سه نفر از زندانیان که حسب نظر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری و موافقت دیوانعالی کشور مشمول عفو یا تخفیف در مجازات شده‌اند جهت تصویب تقدیم می‌گردد ..
- سید عبدالکریم موسوی اردبیلی**]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود. (1)
24 شهریور 1360
روح الله الموسوی الخمینی