بیانات
زمان: قبل ازظهر 29 مهر 1360 / 22 ذی الحجه 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: تذکراتی پیرامون وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حضار: محلاتی، فضل الله (نماینده امام در سپاه) - رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران) و شورای مرکزی سپاه
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم تبعیت بیشتر سپاه از اسلام فقاهتی
باید بعضی از تجربیاتی را که در طول زندگی دارم، به شما بگویم: از وقتی که رضاخان در ایران بر سر کار آمد، من متوجه بودم و اینطور می‌فهمیدم که هر چیزی که برای اسلام مفیدتر بود، حمله به آن بیشتر می‌شد. آن روز روحانیت مهمترین پایگاه ملت در مقابل اجانب بود، لذا، شدیدترین حملات به آن می‌شد. با شعر و نثر و هرچه داشتند، به آن حمله می‌کردند و برای اضمحلالش، درهای بعضی از ادارات را به روی آنان گشودند و در حوزه‌ها و شهرها، به قدری آنان را در فشار قرار دادند که ما از صبح تا به شام در باغها زندگی می‌کردیم. با عاشورا و تبلیغات اسلامی شدیداً مخالفت کردند؛ چون می‌دانستند این پایگاهی است برای رسوایی حکومتها. حال، ضد انقلاب و اجانب علاوه بر روحانیت، به سپاه هم حمله می‌کنند. از این حملات انسان می‌فهمد که سپاه برای ایران و اسلام مفید است. سپاه باید بیشتر از این، تابع اسلام فقاهت شود و نقایص خود را جبران نماید تا برای اسلام و نهضت مفیدتر گردد. مسائلی را باید گوشزد کنم:
اول اینکه باید سعی شود اعضای شورا در کمال تفاهم باشند و از اختلاف بپرهیزند، والّا شکست می‌خورند. امروز مردم متوجه‌اند و اگر - خدای نکرده - شما با هم اختلاف داشته باشید، خوب می‌فهمند و از شما زده می‌شوند. شما باید کاری کنید تا مردم همان گونه که تا به حال شما را پذیرفته‌اند، بپذیرند. تمام ایران یک ارگان سیاسی است،