شما برادران رزمنده در جبهه‌ها پیروزی می‌آفرینید و برادران عزیز پشت جبهه و ملت شجاع در سراسر کشور، منافقان و دیگر منحرفان راستگرا و چپگرا را گروه گروه بازیافته و به قوای انتظامی و سپاه پاسداران معرفی می‌نمایند و آنان را به دادگاه‌های انقلاب تحویل می‌دهند.
اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود را تقدیم ملت متعهد و شجاع می‌نمایم و امید آن دارم که با این شیوه الهی این تفاله‌های امریکایی (1) هرچه زودتر به سزای اعمال خود برسند و ملت مسلمان ایران از شرّ آنان آسوده شوند.
اینجانب از دادگاه‌های انقلاب می‌خواهم که با مراعات جانب عدل اسلامی با قاطعیت انقلابی با این مفسدان و تباه کنندگان حرث و نسل رفتار و احکا م قرآن مجید را درباره آنان اجرا نمایند، و به یاوه گویی همان کسانی که به حدود اسلامی پایبند نیستند گوش فرا ندهند که اجرای حدود و قصاص و تعزیر اسلامی بیمه کننده حیات و نظام کشور است و سستی و سهل انگاری در این امر ترحم بر پلنگ تیز دندان است ..
ضمناً همان سان که ملت متعهد علاقه مند به جمهوری اسلامی مکلف هستند که گروهها یا اشخاص منحرف توطئه‌گر را شناسایی نموده و به مقامات رسمی معرفی نمایند و در صورت لزوم با پاسداران و شهربانی کمک نمایند، قوای مسلح در سراسر کشور موظف هستند که اگر در بین آنان اشخاص منحرفی هستند به فرماندهان معرفی نمایند، و فرماندهان موظف هستند آنها را به دادگاه تسلیم نمایند تا رسیدگی شده و تصفیه و مجازات شوند؛ و این مطلب اخطاری است به تمام فرماندهان، و متخلف مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. و اخیراً لازم به تذکر است که چون صدام شکست خود را نزدیک می‌بیند دست به حیله‌ای عامیانه زده است و بعضی از طرفداران او نیز همان را تعقیب نموده‌اند؛ می‌گوید ماه مبارک رمضان ماه عبادت است و جنگ در آن حرام است و لازم‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>