بیانات
زمان: صبح 17 آذر 1360 / 11 صفر 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: تغییرات اساسی در دانشگاهها
حضار: اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
اساتید ستاد انقلاب فرهنگی با مدرسین حوزه علمیه مشورت خواهند کرد و شما هم افرادی را انتخاب کنید تا با یکدیگر همکاری کنند.
[** امام همچنین تأکید کردند:**]
اگر بخواهند تغییرات اساسی در علوم دانشگاهی بدهند، این کار بیش از بیست سال طول خواهد کشید، و نمی‌شود دانشگاهها را برای این مدت تعطیل نمود. البته با باز شدن دانشگاهها کار ستاد انقلاب فرهنگی برای تغییرات اساسی ادامه پیدا می‌کند.