سخنرانی
زمان: صبح 22 آذر 1360 / 16 صفر 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: جایگاه و نقش دانشگاه در کشور
حضار: هیأت امنای دانشگاه ملی و رؤسای دانشکده‌های مختلف و بیمارستانهای وابسته به این دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم اصلاح دانشگاهها
آقایان می‌دانید که دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح بشود آن کشور اصلاح می‌شود؛ برای اینکه آنکه در رأس امور اجرایی یا تقنین یا قضاوت یا اینطور چیزها واقع می‌شود دانشگاهیها هستند و روحانیین و با اصلاح این دانشگاه امور کشور اصلاح می‌شود و با انحراف دانشگاه، کشور منحرف می‌شود. حتی اگر یک استاد منحرف باشد ممکن است که اثرش برای یک کشور اثر چشمگیر باشد؛ برای اینکه یک استاد منحرف ممکن است که جمعی از جوانها را منحرف کند و آنها هم همین‌طور در دراز مدت، یک وقت یک غائله بزرگ برپا بشود. از این جهت، در اصلاح دانشگاه و در انقلاب فرهنگی دانشگاه آنکه از همه مهمتر است قضیه اساتید دانشگاه، معلمان و دانش آموزان از آن پایین تا بالا که این نورسها دست یک اشخاص متعهد بیفتند، بالاتر که می‌آیند نوجوانها باز دست یک دسته متعهد و بعد هم در دانشگاه که می‌آیند دانشگاه هم آنها را بسازد.
و ما صدماتی که در طول این مدت خوردیم از دانشگاه خوردیم، از اینکه دانشگاه یک دانشگاه متعهّد نبوده است. حالا قطع نظر از اینکه دانشگاه یک تفکر اسلامی در آن حکمفرما نبوده است، یک تفکر ملی هم در آن نبوده است. اصلش منحرف می‌خواستند بکنند آنهایی که می‌خواهند این کشورهای امثال کشور ما را همه چیزش را از بین ببرند. آنها در همه جا فعالیت می‌کنند خصوصاً در دانشگاه؛ برای اینکه می‌دانند که‌