می‌فرماید که «شماها که با هم مختلف بودید، مؤتلفتان کردیم» (1)، این از نعمتهای بزرگ الهی است که در یک مجمعی تمام قشرهای مختلفی که پیشتر هیچ با هم ارتباط نداشتند، همه مجتمعاً و همه یک فریاد دارند و همه یک ندا می‌کنند و همه اسلام را می‌خواهند و همه استقلال کشور خودشان را می‌خواهند. آزادی از تمام قید و بندهای قدرتهای بزرگ را می‌خواهند و بحمدالله به دست آوردند. حفظ کنید این نعمت بزرگ را و چنانچه احتمال دادید که در یک جایی به واسطه سستی ما یک نقیصه‌ای وارد بشود در جنگ، باید جبران بکنید.
این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید و اربعینها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید و در موارد شهادت عزیزان ما آنها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح، رَحِمَهُ الله تعالی؛ (2) اینهایی که در خدمت اسلام بودند و دشمنان اسلام آنها را شهید کردند. شما اینهمه شهید دادید تا آزادی و استقلال را به دست آوردید و باید با چنگ و دندان این آزادی و استقلال را حفظ کنید و کمک کنید همه به جبهه‌ها تا اینکه ان شاء الله، بزودی این غائله رفع بشود و دولت ان شاء الله مشغول بازسازی بشود. خداوند همه شما را حفظ کند و تأیید کند و این انسجام و اتحاد را هرچه بیشتر بفرماید و همه قشرهای ملت را سرتاسر کشور را با هم الفت بدهد و این جوانها، جوانهای گولخورده را هدایت کند که برگردند به دامن اسلام و بس کنند این فریب خوردگیها را.
والسلام علیکم و رحمة الله