بیانات
زمان: صبح 10 تیر 1360 / 28 شعبان 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختلاف به نام عربیت و عجمیت
حضار: کادر رهبری جنبش امل
ایران و لبنان و عراق و سوریه و بقیه بلاد اسلامی هیچ فرقی با هم ندارند. عده‌ای می‌خواهند به اسم عربیت و عجمیت اختلاف بین ملتها ایجاد کنند و ما باید سعی کنیم تحت بیرق اسلام باشیم. اینکه می‌بینید عراق به ایران حمله می‌کند علتش گرفتن چهار وجب خاک نیست، بلکه علت اصلی ترس آنها از حکومت اسلامی و اتحاد اسلامی است.
[امام خمینی در پایان این دیدار فرمودند:]
من از اینکه آقای موسی صدر (1) در بین شما نبوده است متأثرم. او مثل فرزند من است. او یک بازوی قوی برای اسلام بود.