هستند و بالانشین، آنها برایشان این امور خیلی مطرح نیست؛ هم ذخیره‌ها دارند و هم اموال زیاد، هر قیمتی هم باشد می‌توانند تهیه کنند. این مستضعفین هستند که بار این زحمت به دوش آنهاست و بار انقلاب هم به دوش قوی محترم آنها بود و هست و امیدواریم که این مسئله هم حل بشود، با انصاف فروشندگان و ثروتمندان و با توجه به اولیای امور. این مسائل داخلی یک مسائلی است که ولو به دراز مدت حل می‌شود.
بحمدالله، جهاد سازندگی به طوری که آقا خواندند و ریز این فعالیتها را دادند، بسیار انسان را دلخوش می‌کند و امیدوارم که فعالیت بیشتر از این بشود و به روستاها، به مستضعفین، به محرومینی که در طول تاریخ محروم بودند، به اینها بیشتر رسیدگی بشود و می‌شود. و من تشکر می‌کنم از این همه زحمتها و امیدوارم که از این به بعد هم آقای نوری که در این جرگه وارد شده‌اند، با هدایتهایی که می‌کنند و زحمتهایی که می‌کشند، و با زحمتهای سایر برادرهای محترم، مشکل هم هرچه باشد، ان شاء الله حل بشود.
مشکلهای داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمان باید حل بشود و همه ملت باید در این باب کوشش کنند. آنهایی که کار می‌توانند بکنند کار بکنند، زراعت می‌توانند بکنند زراعت بکنند و این مشکل را، مشکل اقتصادی را با دست خود ملت ان شاء الله حل بشود و ملت مابه خودکفایی ان شاء الله برسد.
دانشجویان، ذخایر ملت
مشکل دانشگاهی هم حل شده است و می‌شود. من از بعضی روزنامه‌ها گله باید بکنم که گاهی در تیترهایشان یک مطلبی که از یک راه می‌خواهد برود، منحرفش می‌کنند به راه دیگر. ما می‌گوییم دانشگاهها باید باز بشود و در خلال باز شدن زحمت کشیده بشود از جناح خود دانشگاهیها و از جناح روحانیون و جناحهای دیگری خدمت کنند تا اینکه دانشگاهها به آن ترتیب اسلامی برسند. می‌بینیم که گاهی وقتها در روزنامه‌ها می‌گویند که دانشگاهها تا اصلاح نشود، نباید باز بشود، گاهی هم گردن من می‌گذارند این حرف را؛ من از آنها گله دارم که من که می‌گویم که دانشگاه چون اصلاحش طولانی است باید باز