مستضعفین جهان. بدتر از این جنایت و بدتر از این وحشیگری در عالم نیست.
حکومتهای جنگل باز یک فطرتی دارند، روی آن فطرتشان هم باز ظلمشان را بالسویه می‌کنند. اما این سازمانها و آنهایی که با دست آنها، با دست جنایتکار آنها این سازمانها درست شده است، آنها تمام حیثیت و انسانیت بشر را از بین می‌برند با اسم اینکه ما طرفدار حقوق بشر هستیم؛ طرفدار حقوق بشر که آن همه جنایت را در عالم دارد واقع می‌شود با دست این دو تا قدرت و هیچ کلمه‌ای نمی‌گویند، یا اگر بگویند، به شوخی شبیه‌تر از جدی است؛ آن وقت راجع به ایران آن مسائل را می‌گویند. باز هم توقع این را دارند که ایران گوش کند به حرف آنها. ایران دیگر راه اسلامی را پیش گرفته و همه این سازمانهایی که هستند، اینها را نوکر ابرقدرتها می‌داند.
بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشند، باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق وتو دارند، اینها را باید محدود کنند.
خداوند ان شاء الله دنیا را از شرّ این ابرقدرتها نجات بدهد. و ملتهای اسلامی را ازشیطان داخلی خودشان نجات بدهد و ملت ما را هرچه بیشتر منسجم کند. و علما و مدرسین و روشنفکران ما را همانطوری که خدمت تا کنون کرده‌اند، توفیق خدمت عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته