بیانات خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور (اولویت بازرسی نهادها)
 •   بیانات
  زمان: قبل ازظهر 5 آذر 1360 / 29 محرّم 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اولویت بازرسیِ نهادهای انقلابی
  حضار: محقق داماد، مصطفی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید. و اگر ضمن بازرسیها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است، بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورایعالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>