آمده‌اید، ولی این معنا را در نظر بگیرید که می‌خواهید برای خدا کار کنید، نه مقام و منصب. ما می‌خواهیم کشورمان از هر جهت مستقل باشد، پس باید برای رضای خدا دنبال این کار را بگیریم تا نه تنها کشورمان، بلکه تمام مردم جهان را مستقل کنیم.
امیدوارم با هماهنگی و نظم در تبلیغات تمام دسیسه‌های دشمن خنثی شود. دشمن حمله نظامی نمی‌کند، زیرا می‌داند از حمله نظامی کاری ساخته نیست. آنها می‌خواستند از داخل خود ما ضربه‌ای بزنند، ولی دیدند نشد و نمی‌توانند، با این وجود دست از تبلیغات بر نداشتند، می‌خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین ببرند. پس شما هرچه می‌توانید بیشتر هماهنگ شوید، همه یک هدف را دنبال کنید. امیدوارم در کارهایتان موفق باشید و بتوانید به مردم خدمت کنید.
والسلام علیکم و رحمة الله