سخنرانی
زمان: 27 اسفند 1360 / 22 جمادی الاول 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: نقش و تأثیر رادیو و تلویزیون در کشور
حضار: معاون سیاسی و مسئولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاح کشور بواسطه اصلاح صدا و سیما
من از شما خواهران و برادران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار می‌کنید و زحمت می‌کشید، تشکر می‌کنم و برای شما دعا می‌کنم.
شما می‌دانید که از اولی که این صدا و سیما در ایران وجود پیدا کرد، آنچه که شاید گفت از همه چیزها بیشتر صدمه وارد کرد به هم حیثیت این ملت، و هم در وابسته کردن این ملت به قدرتهای بزرگ، این دستگاهها بود. این دستگاهها در زمان این پسر بدتر از پدر، مخصوصاً، خیانتهایی کرد به ایران از حیث تبلیغ جهات فساد. شما می‌دانید که اگر مطلبی در رادیو تلویزیون گفته بشود و پخش بشود، چه نقشی دارد در سرتاسر کشور، بلکه در سرتاسر جاهایی که این صدا به آنجا می‌رسد یا این سیما. در عهد آنها قبل از انقلاب، اینها و همه مطبوعات و همه گویندگان الّا نادر، در خدمت قدرتهای خارجی بودند و هر عملی را که انجام می‌دادند، آن بود که آنها می‌خواستند و هر فسادی که آنها می‌خواستند در ایران راه بیندازند یکی از عواملش تبلیغاتی بود که در صدا و سیما می‌شد. ترویج فساد از همه طرف در مطبوعات و در رادیو تلویزیون، نشان دادن فیلمهای مفتضح برای تباهی طبقه جوان، مصرفی بار آوردن ملت در تبلیغ کالاهای مصرفی خارجی، همه اینها و بسیاری از چیزهای دیگر که در خدمت غرب و شرق بود، از راه تلویزیون و رادیو، یکی از راه‌های بزرگشان برای تبلیغ این امور این بود و اگر - خدای نخواسته - این تا چندین سال دیگر دوام پیدا می‌کرد، ما باید فاتحه ایران را بخوانیم. و