سلک مبلغین اسلام و احیاناً فداکاران آن درآیند که این خود خدمت پرارزشی به اسلام و جمهوری اسلامی است. و چه بسا که این اسیران و پناهندگان با اجبار و تهدید به مرگ خود و خانواده‌هایشان به جبهه‌ها فرستاده شده باشند، چنانچه بعضی از آنها این ادعا را دارند. و گمان نکنید آن خوی جنایتکاری و سبعیتی که در امثال صدام است، در اینان باشد. و چه نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازیخوردگان از یک موجود صدامی یا در خدمت جنایت، یک انسان اسلامی و در خدمت مکتب مقدس قرآن بسازند، و بدانند که مَنْ احْیا نَفْساً فَکَانّما احْیَا النَّاسَ جَمیعاً (1) و هدایت از بزرگترین مظاهر احیا است.
5- امروز دنیا، حتی کوردلان هم، می‌دانند که ایران از موضع قدرت - که موهبت الهی است - صحبت می‌کند. امروز ایران به آن حرفی که از روز اول گفته است پایبند است. ما با هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیر اسلامی سرجنگ نداریم و طالب صلح و صفا برای همه هستیم، و تا کنون نیز به دفاع که برای هرکس فریضه‌ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته‌ایم؛ و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. و می‌خواهیم کشورهای اسلامی در کنار هم با تعهد اسلامی به دفاع از حقوق مسلمین و کشورهای اسلامی در مقابل متجاوزان و متجاسران مانند اسرائیل تجاوزگر بایستند. و اگر این آرزوی دیرینه ملت و دولت ایران جامه عمل بپوشد هیچ قدرتی هر چند هم بزرگ نمی‌تواند به کشورهای اسلامی یا یکی از آنها تجاوز کند یا اعمال قدرت و زور نماید. و ما صلاح تمام کشورها بویژه کشورهای مجاور و منطقه را در آن می‌دانیم که برای ارضای شهوت بلندپروازی و ماجراجویی صدام و منفعت طلبی و سلطه جویی قدرتهایی که او را به دام و مهلکه انداخته‌اند خود را به تباهی و هلاکت دنیوی و عذاب الیم اخروی مبتلا نکنند، و با کشوری که با همه مسلمانان جهان می‌خواهد دست برادری دهد و اخوتی که خداوند عطا فرموده است به رسمیت بشناسد و جامه عمل پوشد به‌طور مسالمت آمیز