سخنرانی
زمان: 14 فروردین 1361 / 8 جمادی الثانی 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: انحراف اخلاقی، منشأ انحطاط دنیا - جلوگیری از نفوذ منحرفین - رعایت قوانین و موازین شرعی
حضار: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی)، مسئولان و اعضای دفاتر حزب جمهوری در سراسر کشور، اعضای انجمن اسلامی بانکهای تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
حب نفس، منشأ تمام فسادها در طول تاریخ
من امیدوارم که این سال جدید و سالروز جمهوری اسلامی به همه ملت ایران و ملتهای مستضعف جهان و به آقایانی که در اینجا مجتمع هستید، مبارک باشد و قشر مستضعف ان شاء الله، پیروز باشد و مستکبران جهان در سراشیب سقوط باشند. و از شما آقایان، چه اعضای حزب جمهوری اسلامی و چه اعضای بانک و چه آن کسانی که در بانکها و در سایر جاها به عنوان «انجمن اسلامی» کار می‌کنند، من تشکر کنم و امیدوارم که همه ما و همه شما و همه ملت ما هرچه بیشتر رو به اسلام و تحقق اسلام و انگیزه‌های الهی پیش برویم و این انگیزه‌های الهی و اسلامی در همه نقاط جهان متحقق بشود.
آن چیزی که دنیا را تهدید می‌کند، سلاحها و سر نیزه‌ها و موشکها و امثال این نیست.
آن چیزی که دارد این سیاره ما را در سراشیبی انحطاط قرار می‌دهد، انحراف اخلاقی است. اگر انحراف اخلاقی نباشد، هیچ یک از این سلاحهای جنگی به حال بشر ضرر ندارد. آن چیزی که دارد این انسانها را و این کشورها را رو به هلاکت و رو به انحطاط می‌کشاند، این انحطاطهایی است که در سران کشورها و در دست به کارهای این حکومتها، از انحطاط اخلاقی، دارد تحقق پیدا می‌کند و همه بشر را دارد سوق می‌دهد به سراشیب انحطاط و نمی‌دانیم که عاقبت امر این بشر چه خواهد شد. شما ملاحظه‌