مقابل کفر جهانی نهضت نموده‌اند، با کدام عذر در مقابل خداوند قادر و وجدان بیدار انسانی می‌توان در این امر اسلامی بی‌تفاوت بود؟ اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبه حق مشروعشان از مشتی دغلباز، با مسلسل جواب شنیده‌اند، برای مسلمانان غیرتمند عار نیست که به ندای مظلومانه آنان جواب ندهند و همدردی خود را با آنان اظهار نکنند؟ باشد که فریاد همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از قدر ت عظیم اسلامی استفاده کرده و دست امریکای جهانخوار، این جنایتکار تاریخ راکه از آن طرف دریاها به پشتیبانی ستمگران، دست پلید اسرائیل را می‌فشارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان رانجات دهند.
امید است خداوند منّان بر بشر منّت فرموده و وعده قرآنی خود را هرچه زودتر انجاز (1) فرماید و مستضعفان جهان را بر مستکبران غلبه دهد.
درود بر قدس و بر مسجداقصی‌. درود بر ملتهای بپاخاسته در مقابل اسرائیل جنایتکار؛ و درود بر مسلمانان و مستضعفان جهان.
روح الله الموسوی الخمینی