بیانات
زمان: 13 اردیبهشت 1361 / 9 رجب 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: شورای سرپرستی
حضار: هاشمی، محمد (مدیرعامل سازمان صدا و سیما)
برای هماهنگی بیشتر، بهتر است شورای سرپرستی صدا و سیما را رؤسای سه قوه تشکیل دهند. زیرا آنها می‌توانند پس از تصمیم گیری بدون واسطه، مدیرعامل را در جریان امور قرار دهند.