خیانت بعضی عناصر آتش افروز برای بیگانگان و خرابکاریهای عناصر فاسد از منافقان تا دیگر گروهکهای منحرف تروریست [که‌] منجر به شهادت عده کثیری از عزیزان متعهد به اسلام و جمهوری اسلام گردید، ولی بحمدالله تعالی در سالروز 15 خرداد 61 رزمندگان قدرتمند ما با فداکاری و عاشق پیشگی که پشتوانه آنان عنایت حضرت باری تعالی و توجه خاص حضرت بقیة الله - روحی لمقدمه الفداء - و پشتیبانی ملت بزرگوار در سراسر کشور است، بر جنگ آفرینان پیروز شدند، و اکنون قدمهای آخر را برمی‌دارند. و صدامیان تبهکار نفسهای احتضار (1) را می‌کشند و بساط مفسدان داخل و گروهکهای مزدور با همت پاسداران، کمیته‌ها و پرسنل شهربانی و بسیج و همکاری ملت عزیز درهم پیچیده شد. در سال 60 با فعالیت زیاد خائنان و وابستگان به امریکا می‌رفت تا میان سپاه پاسداران، این جوانان متعهد فداکار با ارتشیان رزمنده عزیز که فداکاری همگان را در جبهه‌ها مشاهدیم با دست پلید جنایتکارانی سیاست باز و تروریستهایی جنایت پیشه با حیله‌هایی شیطانی شکاف پیدا شود. و خداوند می‌داند که کشور مظلوم ما با این نقشه شوم به کجا کشیده می‌شد و به ملت شریف چه‌ها می‌گذشت و به سر اسلام چه‌ها می‌آمد. و به خواست خداوند بزرگ و همت مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی ملت شریف در سال 61 سالروز خرداد، این جرثومه‌های فساد و خیانت و این جنایت پیشگان امریکایی از صحنه خارج و به قبرستان نسیان سپرده شدند.
امروز با سپاس به الطاف خداوند متعال، نیروهای مسلح آنچنان از انسجام و وحدت برخوردار هستند که دلهای بدخواهان پلید را به وحشت مرگبار افکنده‌اند، و به رغم تبلیغات دروغین رسانه‌های گروهی دشمنان یاوه سرا، بین قوای مقننه و قضاییه و اجراییه و بین آنان و ملت آنچنان وحدت کلمه و اخوت ایمانی برقرار است که تاریخ نظیر آن را ندیده و بازگو ننموده است. و اینجانب امیدوارم که این بارقه الهی که به برکت اسلام و تعهد به آن برای کشور ایران جلوه کرده است برای همیشه برقرار و پایدار

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>