در تأیید همه مقامات و در تحکیم وحدت بین خودمان و همه و در آشنا کردن مردم به وظایف. این جزو مهمات است که مردم را به وظایف آشنا کنند و سختیهای صدر اسلام را برایشان گوشزد کنند که اینها چه می‌کردند در آنوقت و اسلام را چطور برای ما بدست ما رساندند. این یک چیزی است که باید گفته بشود و ان شاء الله امیدوارم که نفس گرم آقایان مردم را بیدار کند و ان شاء الله موفق باشند. من هم به وظیفه خودم که دعا گویی است، دعا کنید که موفق بشوم و دعا کنم به شما و همه.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>