پیام
زمان: 17 خرداد 1361 / 14 شعبان 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان - بمباران ایلام توسط رژیم بعث عراق
مخاطب: ملت ایران، لبنان و مسلمانان جهان
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للَّه و انا الیه راجعون
من کلمه مبارکه استرجاع (1) را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و آسیب بسیاری از مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز می‌گویم، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای شهرها و روستاهای آن کشور اسلامی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر اسرائیل، اشغال و خراب شده است، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای آواره شدن هزاران خواهران و برادران آن محیط مظلوم اسلامی، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای فلسطینی‌های مظلوم زیر ستم اسرائیل، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای شهادت بیش از چهل نفر زن و مرد و کودک شیرخوار ایلام که به دست جنایتکار صدامیان، در حال شعار بر ضد امریکا و اسرائیل خونخوار، هدف بمب واقع، و آسیب بیش از دویست نفر مسلمان عشایر بیگناه و خرابی مسجد، تکیه، بیمارستان و خانه‌های مظلومان است، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ بلکه برای بی‌تفاوتی کشورهای اسلامی یعنی حکومتهای آنها استرجاع می‌کنم وای کاش فقط بی‌تفاوتی بود.
من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و صدام، این دو ولد نامشروع امریکا می‌کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست باید استرجاع کنیم برای کمکهای مادی و معنوی دولتهای کشورهای اسلامی به امریکا رأس جنایتکاران و اسرائیل و بعث عفلقی عراق، پیاده کننده منویّات شوم امریکا و صهیونیسم جهانی. هر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>