سخنرانی
زمان: صبح 24 خرداد 1361 / 21 شعبان 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: ارزش و معنویت پستها در جمهوری اسلامی
حضار: ناطق نوری، علی اکبر (وزیر کشور) و فرمانداران سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
برترین عبادات
اولاً باید از شما دوستان و عزیزان تشکر کنم که از راه‌های دور آمده‌اید و ملاقات حاصل شد و من عذر این معنا را که بتوانم امروز بحث طولانی بکنم، امید است بپذیرید.
و لهذا، من اکتفا می‌کنم به اینکه به شماها دعا کنم.
من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که تمام کشور ایران، هر جایی که شما دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما اشتغال دارند، محلشان مهبط (1) الهی باشد؛ یعنی، کارها برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا، برای خدمت به اسلام باشد که این از بزرگترین عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام.
و امید است که در هر جا شما هستید، اداره شما و پستهای شما مبدل بشوند به یک عبادتگاه و خدمتهای شما همه عبادت باشد. و من امیدوارم که در مقابل آن رژیم سابق، جاهایی که مأمورین بودند، مرکز معصیت بود، امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احکام اسلام و با تعهد به جمهوری اسلامی، در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه، طبقات ضعیف را ملاحظه کنید و این خود یک عبادت بزرگ است برای شما. و من امیدوارم که شما به این عبادت موفق باشید و غنیمت بدانید این [را] که در یک رژیمی واقع شده‌اید، در یک حکومتی واقع شده‌اید که آن شغلی که سابق معصیت بود، امروز عبادت است و [در] آن اتاقی که سابق در آن معصیت واقع می‌شد، امروز با