قدرت در منطقه است و بسیاری از شهرهای عراق در دسترس قوای مسلح ایران است و قدرت دارد در مدت کوتاهی تمام آنها را بکوبد و مقابله به مثل کند، لکن صبر و شکیبایی را نصبِ عین خود نموده؛ برای رضای خداوند متعال نموده است.
و نیز جنابعالی می‌دانید با آنکه ایران کشوری انقلابی بود و در تمام انقلابات در رأس برنامه آنها قتل و حبس مخالفین و تعطیل احزاب و تبلیغات گروهها ولو با احتمال مخالفت بوده است، لکن به مجرد پیروزی دست تمام گروهها و احزاب را باز گذاشت، با آنکه بعض از آنان سوابق بسیار اسفناکی داشتند. تا آنکه خیانت و توطئه آنان با جمع آوری شواهد و ادله، به طوری که قابل انکار برای آنان نبود، ثابت شد. و در این حال به حکم اسلام برای دفاع از جمهوری اسلامی، که جز به مصالح مسلمانان و اسلام فکر نمی‌کند، چاره‌ای جز آنچه واقع شده است نبود. من به شما اطمینان می‌دهم که ملت ایران و دولت خدمتگزار آن شعار «نه شرقی و نه غربی» را تا جان و توان دارد حفظ می‌کند و گرایش به هیچ بلوکی نخواهد داشت، هر چند بوقهای تبلیغاتی گاهی آنان را متمایل به غرب و گاهی متمایل به شرق معرفی می‌کنند؛ و شاید موجب تردید دوستان ما نیز شود.
اینجانب از جنابعالی و بعض کشورهای اسلامی که از آغاز انقلاب حقیقت را دریافته و به حسب اخوت اسلامی پشتیبان حق بوده و هستید تشکر می‌کنم. و امید دارم این دوستی و محبت پایدار باشد؛ و سایر کشورهای اسلامی دست از مخالفتهای خود با ما و شما بردارند و اخوت اسلامی را حفظ نمایند.
از خداوند متعال پیروزی اسلام و مسلمین و به خود آمدن سران کشورهای اسلامی را برای رسیدن به آرمان اسلام را خواستار است. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی