خدای تبارک و تعالی که انَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا القُرْآنَ مَهْجُورا (1) از مهجور بودن قرآن در نزد قومش و در امتش شکایت فرموده است. من این مهجوریت و مظلومیت را امروز در حضور شما آقایان محترم عرض می‌کنم که ببینید چه وضعی اسلام و مسلمین دارند.
قرآن و اسلام مهجور و مظلومند؛ برای اینکه مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است که مسائل مهم قرآنی و مسائل مهم اسلامی یا بکلی مهجور است و یا برخلاف آنها بسیاری از دولتهای اسلامی قیام کردند. از مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف است - با تعبیرهای مختلفی که در قرآن کریم هست - منع تنازع بین مسلمین و سران مسلمین است که نکته‌اش را هم فرموده است که لاتَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم (2). ما بررسی کنیم به اینکه آیا این دو اصل مهمی که دو اصل سیاسی مهم اسلامی است، در بین مسلمین چه وضعی دارد. آیا مسلمین اعتنایی کرده‌اند به این دو اصل؟ و آیا تبعیتی کرده‌اند از این دو اصل مهمی که اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مشکلات مسلمین حل می‌شود و اگر اطاعت نکنند فشل می‌شوند و رنگ و بویشان از بین می‌رود؟
تنازع به جای اتحاد، در میان کشورهای اسلامی
مسلمین دو طایفه هستند؛ یک طایفه ملتهای اسلامی است، توده‌های مردمی است و یک دسته آنهایی هستند که حکومت بر این توده‌ها می‌کنند و سردمدار کشورهای خودشان هستند. ما بررسی کنیم از این سردمداران و این دولتهایی که در اسلام هر کدام در یک کشوری حکومت می‌کنند و همه هم مدعی اسلام هستند و مدعی تبعیت از کتاب الله، ببینیم که اینها آیا به این اصل سیاسی مهم کتاب الله عمل کرده‌اند یا پشت کردند و مخالفت. از آن طرف باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این از اصولی‌