پیام
زمان: 11 تیر 1361 / 10 رمضان 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: پیام به مناسبت شهادت آقای صدوقی (نماینده امام و امام جمعه یزد) (1)
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للَّه و انا الیه راجعون
طبع یک انقلاب، فداکاری است. لازمه یک انقلاب، شهادت و مهیا بودن برای شهادت است. قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است، بویژه انقلابی که برای خداست و برای دین او، برای نجات مستضعفان است و برای قطع امید جهانخواران و مستکبران. ما در هر جمعه و در هر جماعت و در هر محفل اسلامی و در هر گردهمایی برای یاری الله در انتظار قربانی هستیم و در انتظار شهادت.
قربانی برای یک انقلاب بزرگ نشانه یک پیروزی و نزدیک شدن به هدف است.
بی جهت نیست که درباره سید شهیدان جهان، منقول است که هرچه یاران بزرگوارش از دست می‌رفتند و هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می‌شد رنگ مبارکش افروخته‌تر و ابتهاجش زیادتر می‌شد؛ هر شهیدی که می‌داد یک قدم به پیروزی نزدیکتر می‌شد.
مقصد، عقیده است و جهاد در راه آن و پیروزی انقلاب، نه زندگی و دنیا و رنگ و بوی ننگین آن. این شهادتهاست که به ملت ما وعده پیروزی نهایی می‌دهد. مگر اسلام از