دولت عراق، آنها را مجرم می‌شناسیم و ان شاء الله، با آنها اگر برنگردند معامله مجرم می‌کنیم و احکام اسلام را درباره آنها جاری می‌کنیم. و من نصیحت می‌کنم باز به آنها که دیر نیست و امروز هم برگردید و لااقل، کمک نکنید به این مجرم اصلی و به آن مجرم اصلیتر که امریکا باشد.
خداوند ان شاء الله، همه کشورهای اسلامی را از شرّ این مفسدین، از شرّ این ستمکاران و جهانخواران حفظ کند و حکومتهای اسلامی را بیدار کند که به وظایف خودشان، به وظایف اسلامی و انسانی خودشان عمل کنند و همه در کنار هم برادر باشند و دست جنایتکاران را از کشورهای خودشان قطع کنند. و خداوند ان شاء الله، ما را از خدمتگزاران اسلام قرار بدهد. و امیدوارم که با دعای شما، که از آستان قدس آمده‌اید و باز به آنجا ان شاء الله، با سلامت رجوع می‌کنید، ما هم بتوانیم به آستان بوسی آن حضرت نایل آییم.
والسلام علیکم و رحمة الله