سخنرانی
زمان: 16 مرداد 1361 / 17 شوال 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: رسالت، جایگاه و نقش صدا و سیما
حضار: هاشمی، محمد (مدیر عامل)، معاونان و مسئولان بخشهای مختلف صدا و سیما
بسم الله الرحمن الرحیم
تزاید تبلیغات سوء دشمنان به موازات پیشرفت ما
من اول باید تشکر کنم از شما برادرها که در این محل بسیار حساس خدمت می‌کنید و تقدیر کنم از شما که ان شاء الله، بعدها هم به همین خدمت به‌طور شایسته انجام وظیفه کنید.
شما خودتان می‌دانید که این مرکز، مرکز بسیار حساس و مهمی است که اگر یک فیلم، یک صحبت در محل آنجا بشود و برای جمهوری اسلامی مناسب نباشد، فوراً در همه جا پخش می‌شود. امروز این رسانه‌ها طوری هست که همه کس به آن گوش می‌کند و در خارج هم منعکس تا یک حدودی می‌شود. و مسئله بسیار حساس است. و شما می‌دانید که دشمنهای اسلام چون منافع شخصی خودشان را خیال [می‌] کنند که از بین رفته است - و از بین رفته - واقعاً همه با این دستگاه و همه دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اسلامی مخالفند. و ما باید کوشش کنیم که در مقابل اینهمه تبلیغاتی که هر روز دارد می‌شود، آن هم تبلیغات بسیار بد، که اگر یک نفر عاقل درست نگاه کند می‌فهمد که این تبلیغات چه جور تبلیغاتی هستند و دروغ بودنش را ما که در این محیط هستیم می‌دانیم، لکن خوب، ممکن است در جاهایی اشخاصی، افرادی باشند، بی اطلاع باشند و گمان کنند که واقعاً یک همچو مسائلی می‌گذرد. شما می‌دانید که الآن مسائلی که به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند از قبیل اینکه کودکها را می‌کشند، زنهای آبستن را می‌کُشند، اشخاصی [را] که فلج هستند و ناقصُ الخِلْقَه هستند، اینها [را] جلو می‌فرستند که راه را باز کنند برایشان، از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>