معلولینی که از خود شما هستند و در جنگها معلول شده‌اند و حالا می‌خواهند استراحت کنند، [بکنید؛] این فریادهای شما نمی‌گذارد آنها استراحت کنند. این یک امر پایینی است که من عرض کردم که از اینجا باید رتبه رتبه بالا برود؛ مثلاً، فرض کنید که شما می‌خواهید، پاسدارهای عزیز و سایر اشخاصی که متصدی این امور هستند، می‌خواهند یک خانه‌ای را که فهمیده‌اند که خانه تیمی است، آنجا را قبضه کنند - البته باید هم بکنند لکن قبلاً باید آنطور بررسی بشود که صد درصد این خانه، خانه تیمی است که - خدای نخواسته - یک وقت در یک خانه‌ای به خیال خانه تیمی وارد بشوند به یک عده زن و بچه مردم و تا آمده‌اند بفهمند چی است چند تا از بچه‌هایشان یا - خدای نخواسته - تلف شده‌اند یا زخمی شده‌اند. شما کار اسلامی می‌خواهید بکنید، لکن یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد.
عدم سازگاری تشریفات با جمهوری اسلامی
باید تمام اموری که انجام می‌دهید متوجه باشید که در محضر خداست و مسئولیت شما دارید. مسئولیت اینجا هم دارند، لکن آن مهمش مسئولیت الهی است. یا در فرض بفرمایید که هر یک از این ادارات دولتی که هست که می‌خواهند خدمت کنند به مردم، از آن کسی که دم در هست، پیشخدمت هست تا آنجایی که - مثلاً - جای رئیس هست، باید توجه داشته باشند که همه خدمتگزار این مردم هستند، همه اجیر این مردم هستند، اجرت از اینها دارند می‌گیرند برای خدمت و باید با مردم رفتارشان رفتار انسانی، اسلامی باشد؛ اینطور نباشد که یک کسی حالا احتیاج پیدا کرده که پیش این - فرض کنید - رئیس برود، از دم در ناملایم ببیند. خوب، در رژیم سابق این مسائل بود و همه ما مناقشه می‌کردیم.
اگر حالا هم بنا باشد که یک همچو مسائلی باشد، این به آبروی اسلام ضرر می‌زند. آن وقت می‌گفتند: رژیم شاهنشاهی، حالا شما یک کار نکرده را در تبلیغاتی که در خارج می‌شود، بوق می‌زنند برایش؛ فرضاً از اینکه یک کاری انجام بدهید، یک کاری - خدای نخواسته - برخلاف موازین انجام بدهید. یا فرض کنید در جبهه‌ها که بحمدالله، همه‌