سخنرانی
زمان: صبح 31 مرداد 1361 / 2 ذی القعده 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: اهمیت قضاوت - بیان وظیفه حجاج و وظیفه روحانیون کاروانها - جنایات امریکا و صدام در منطقه
حضار: موسوی خوئینی‌ها، سید محمد (نماینده امام و سرپرست حجاج ایرانی)، روحانیون کاروانهای حج سراسر کشور، پرسنل دادستانی و دادسرا و دادگاه‌های انقلاب ودادستانی ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم پاسخگویی روحانیت به توقع مردم
امروز سروکار ما با آقایان روحانیین است بیشتر و کسانی که آنها هم صبغه (1) روحانی، ان شاء الله دارند. و در محضر روحانیون مشکل است که انسان بتواند همه حرفهارا عرض کند. مسائل بسیار زیاد است، مربوط به آقایان روحانیون - به‌طور عموم - و مسائلی مربوط به روحانیونی که با کاروانهای حج مشرف می‌شوند - که مخصوص آنهاست - و مسائلی که مربوط به قضات و دادستانهای کشور است و مسائل دیگری که معلوم نیست که ما مجال کنیم دیگر عرض کنیم، مگر مختصری.
آنکه مربوط به قشر روحانیون است، خود آقایان بهتر می‌دانند که روحانیون در هر جا که هستند، آن روحانی که در رأس روحانیت - مثلاً - واقع است مثل مراجع، تا آن روحانی که در یک روستا، در یک ده، مشغول خدمت به اسلام است. امروز توقع ملت، بلکه توقع مستضعفان و ملتهای جهان از شما آقایان روحانیون، در هر جا هستید، بسیار زیاد است. و امروزِ شما غیر از دیروزی است که در سلطه نظام فاسد پهلوی و در تحت ستم ستمکاران جهان بودید. آن روز اگر چنانچه سکوتی، قصوری بود، می‌پذیرفتند که‌