دست شما باز. شما افسارتان دست شیطان است و او به هر جا که می‌گوید، عمل می‌کنید و ما افتخار به احکام اسلام می‌کنیم. دست ما را بسته است به اینکه نه، نباید هیچ تعدی بکنید، باید موافق اسلام عمل بکنید.
من امیدوارم که ان شاء الله، همه ما، همه بشر هدایت بشوند و این وضعی که الآن در بشر هست ان شاء الله، متحول بشود به یک وضع صحیحی و ان شاء الله خداوند این دولتهای اسلامی را بیدار بکند و آنها را به اسلام متوجه بکند و امیدوارم که ملت ما را پیروز بکند و ارتش و سپاهیان ما را در جبهه‌ها پیروز بکند و همه ما را در وفق احکام اسلام و در همه امورمان به‌طور اسلامی [به‌] ما توفیق بدهد که عمل بکنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله