بیانات
زمان: 4 شهریور 1361 / 6 ذی القعده 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهمّ وظایف ستاد انقلاب فرهنگی
حضار: اعضای ستاد انقلاب فرهنگی
[بیانات امام در دیدار با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی:]
... شما باید خدا را حاضر و ناظر بدانید. من به این ستاد رسمیت دادم ... گزینش استاد باید محکم باشد.
دانشجویانی باید به دانشگاه وارد شوند که وابسته به شرق و غرب نباشند و باید از ورود دانشجویانی که وابسته و خادِم شرق و غرب هستند، جلوگیری شود ... اگر انحرافی پیش بیاید، در آینده مسئول خواهیم بود، ما باید اسلام را حفظ کنیم.
همه با ما مخالف‌اند؛ امریکا و شوروی. ما گفته‌ایم باید خودمان باشیم؛ اگر یک قدم عقب بنشینیم، آنها یک قدم جلو می‌آیند. اگر بایستیم و بگوییم می‌خواهیم جلو برویم، آنها احتیاط می‌کنند و پا پیش نمی‌گذارند و ما موفق می‌شویم. نباید از هیچ کس بترسیم.
امریکاییها و شوروی‌ها با ما مخالف‌اند. ما تا هستیم، نباید بگذاریم آنها موفق شوند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>