بتوانند فضایل ما را بگیرند. در زمانی که همه مسلمین گرفتار کفار و مشرکین و منافقین هستند، وقت آن نیست که ما با هم جنگ و نزاع کنیم.
صدام با اساس اسلام مخالف است
اما مسئله‌ای که بین ما و عراق است - و ممکن است شما از آن بی‌اطلاع باشید - این است که صدام از زمانی که من در نجف تبعید بودم، در بین مردم، به عنوان مخالف اسلام و به جلّادی و خونخواری معروف بود. البته در آن زمان، هنوز رئیس دولت نبود. اما وقتی که رئیس جمهور شد، به اسم اینکه ایران و ایرانیها فارس و مجوسند، با تحریک امریکا، از زمین و دریا و هوا به ایران حمله کرد، و ملت ما وقتی که متوجه گشت، همراه با قوای مسلح اسلام، آنها را متوقف ساخت. و الآن هم که سال سوم جنگ نزدیک است، صدام مهاجم و ما همیشه در حال دفاع بوده‌ایم. ما بر حسب حکم اسلام و قرآن و عقل نمی‌توانیم که دفاع نکنیم. آنها هر روز به شهرهای ایران و بر روی مردم بی‌دفاع، بمب و یا موشک می‌اندازند و تا زمانی که آنها اینگونه تجاوز می‌کنند، ما دفاع خواهیم کرد.
صدام در طول این مدت مرتب می‌گفت: «صلح» و صلح او عبارت از این بود که خوزستان به او داده شود. ما الآن هم صلح را می‌خواهیم، به شرط اینکه آدم متجاوز سرجایش بنشیند. ملت ما ایستاده و در صحنه است تا به خواسته‌های مشروع خود دست یابد؛ زیرا عراقیها به کشور ما آمده‌اند و هر کجا را که گرفته‌اند با بمب خراب کرده‌اند، به طوری که الآن بسیاری از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاکی تبدیل گردیده است. حرف ما این است که متجاوز باید غرامت ما را بدهد و اشخاص با صلاحیت بیایند و متجاوز را تشخیص داده و مجازات کنند. ما هرگز به مردم عراق تعدی نکرده‌ایم. در حالی که نیروهای ما می‌توانند بغداد و یا بصره را بزنند، ولی این کار را نمی‌کنند. شما تحقیق کنید و ببینید که آنها هر روز آبادان و بعضی از شهرهای دیگر ما را می‌زنند و مردم بی دفاع ما را کشته و می‌گویند ما نظامیها را می‌کشیم. ما با ملت عراق برادر هستیم و خاک آنجا را مقدس می‌دانیم. آنجا محل اهل بیت و مدفن امیرالمؤمنین و امام حسین - علیهم‌