گوشهایشان نمی‌تواند بشنود، و آن برنامه، برنامه اسلام است. اسلامی که می‌گوید که همه را باید رفض (1) کنید، خودتان باید باشید. اسلامی که می‌گوید که اگر کسی با یک جناح از چپ و راست مُوادّه (2) داشته باشد، این محاربه با خدا دارد. اینها از این می‌ترسند. از این می‌ترسند که این نزاع به جاهای دیگر برسد و رسیده الحمدللَّه، و دنبال کنید که برسد به همه جا، درست برسد. دنبال کنید که دنیا بفهمد شما چه کردید و تبلیغات زیاد خارجیها را خنثی کنید. الآن سرتاسر، سرتاسر دنیا تبلیغ بر ضد شما می‌کنند، الّا کمی، کمی هست ملتها با شمایند. هرکس ندای شما را شنیده فهمیده شما چه می‌گویید، با شماست.
آنها هم که ندایتان را فهمیدند و فهمیدند هم چه می‌گویید، لکن این را مخالف با سلطنت خودشان می‌دانند، مخالف با رئیس جمهور خودشان می‌دانند، مخالف با منافع خودشان می‌دانند، آنها هم با شما دشمن‌اند. ملتهای ضعیف هر که حرف شما را شنیده با شما موافق است. اینهایی که در خارج رفته‌اند، هر جا رفته‌اند اینها، وقتی که می‌آیند می‌گویند که ملتها همه عاشق ایران‌اند. ایران را می‌خواهند. چشم امید به ایران بسته‌اند. استقامت کند ملت ما.
استقامت کند دانشگاه ما. استقامت کند حوزه‌های علمی قدیمه ما. استقامت کنند ارتش و همه چیز ما؛ ملت ما. که استقامت اسباب این می‌شود که ادامه پیدا کند این نهضت و انقلاب، و به همه جا سرایت کند. جمله فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتْ در دو جای قرآن هست. یک جا در سوره شوری‌ (3) یک جا هم در سوره «هود». (4) لکن پیغمبر اکرم می‌فرماید - که نقل می‌کنند که - فرموده است: شَیَّبَتْنی‌ سوُرَة هُود لِمَکان (5) این آیه، چرا سوره هود را گفت؟ برای اینکه، سوره هود یک ذیلی دارد و آن این است که: فَاسْتَقِمْ کَما امِرتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ (6) استقامت، خواسته است که ملتها مستقیم باشند. کسانی که به پیغمبر گرایش پیدا

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>